Αρχείο Εκδηλώσεων

Περισσότερες Εκδηλώσεις
 
2019-01-25

YOUTH 4 YOUTH Policy Making

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στον Δομημένο Διάλογο που διεξήχθη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της πόλης μας. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δράση που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) με την υποστήριξη του Europe Direct – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Youth 4 Youth Policy Making», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + για τη Νεολαία. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κέντρου Νεολαίας στην πόλη μας, αλλά και η κατανόηση από την πλευρά των νέων της σπουδαιότητας της συμβολής τους στη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Δομημένος Διάλογος αποσκοπούσε στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των κέντρων λήψης αποφάσεων και των νέων αναφορικά με τους ακόλουθους άξονες:

- Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της νεολαίας
- Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση Νέων «Νεολαία 2017-27
- Δημιουργία Κέντρου Νέων στη Θεσσαλονίκη: Υποχρέωση ή αναγκαιότητα;


YOUTH 4 YOUTH Policy Making

YOUTH 4 YOUTH Policy Making

YOUTH 4 YOUTH Policy Making

YOUTH 4 YOUTH Policy Making

YOUTH 4 YOUTH Policy Making