Αρχείο Ανακοινώσεων

Περισσότερες Ανακοινώσεις
 
2020-05-06

Πρόγραμμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

το πρόγραμμα των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων σύγχρονης διδασκαλίας για τους μαθητές-τριες του δημοτικού των εκπαιδευτηρίων μας θα ισχύσει από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και σε καθημερινή βάση.

Όλα τα τμήματα του δημοτικού θα αρχίζουν το μάθημα με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους στις 9:00 π.μ., εκτός από το Γ1 που θα αρχίζει στις 12:00 π.μ.

Οι ώρες για τα μαθήματα των αγγλικών υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα αγγλικών

Την Παρασκευή 8/5/2020 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση. Στις 10:00 π.μ. θα γίνει το μάθημα των ελληνικών με τους δασκάλους-ες τους. Για το τμήμα Γ1 θα γίνει στις 11:00 π.μ., ενώ οι ώρες για το μάθημα των αγγλικών φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα αγγλικών για την Παρασκευή 8/5/2020

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν στα μαθήματα!

Οι σύνδεσμοι με τους δασκάλους-ες και τις καθηγήτριες αγγλικών στις εικονικές τους τάξεις είναι για κάθε τάξη αντίστοιχα οι εξής:

Εικονικές τάξεις εκπαιδευτικών (σύνδεσμοι)

Είναι πολύ σημαντικό για την σύνδεση σας στα διαδικτυακά μαθήματα να διαβάσετε και να ακολουθείσετε τις οδηγίες που ακολουθούν:

Οδηγίες


Επίσης είναι πολύ σημαντικό, οι μαθητές να δηλώνουν τα πραγματικά τους στοιχεία (Όνομα και Επίθετο) και όχι ψευδώνυμα κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα Webex, ώστε να μπορεί να γίνεται η απαραίτητη ταυτοποίησή τους από τους δασκάλους -ες τους πριν την είσοδό τους στις εικονικές τάξεις.
Σε περίπτωση που η ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν είναι εφικτή δεν θα τους επιτρέπεται η παρακολούθηση του μαθήματος.


Τέλος, παράλληλα με το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, θα αποστελλονται καθήκοντα και σε διαφορετικό χρόνο οι λύσεις των καθηκόντων, προκειμένου οι μαθητές-τριες να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της αυτοδιόρθωσης. Όσοι γονείς δεν επιθυμείτε τον συγκεκριμένο τρόπο διόρθωσης έχετε τη δυνατότητα να φέρνετε σε φάκελο, με το ονοματεπώνυμο του μαθητή-τριας, τις εργασίες στο σχολείο προκειμένου να διορθωθούν από τους εκπαιδευτικούς.


Με εκτίμηση,
Η Διεύθυνση