Φωτογραφία: Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Κολλεγίου

Το Νηπιαγωγείο
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

Σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, που διεγείρουν την παιδική φαντασία, το Νηπιαγωγείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά ήδη από την νηπιακή τους (2 ετών) εκπαίδευση να αποκτήσουν κρίση, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να αναπτυχθούν σωστά σωματικά συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Η ισότιμη ένταξη της προσχολικής αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι για το Κολλέγιό μας ζήτημα ύψιστης σημασίας. Καθώς τότε μπαίνουν βάσεις για μια ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.