Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης - Λογότυπο

Ο Ιστοτόπος του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

Σκοπός και φιλοδοξία του σχεδιασμού του ιστοτόπου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα ενημερώνει για τις υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό έργο και τις δραστηριότητες του Εκπαιδευτικού Οργανισμού. Επίσης μέσα από την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Collegio, αποσκοπούμε στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων όλων των τάξεων, αλλά και στην αποτελεσματικότερη μελέτη στο σπίτι.

Αν κατά την περιήγηση σας εντοπίσετε σφάλματα ή δυσλειτουργίες, θα χαρούμε να τις επισημάνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: admin@hellenic-college.gr για να προβούμε στις απαραίτητες επεμβάσεις - διορθώσεις.

H ιστοσελίδα www.hellenic-college.gr δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Στην ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης καθώς και της πλατφόρμας e-Collegio, εργάστηκε ο καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19) του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος.